Assessorament

laboral i seguretat social

Telèfon

973 247 059 - 625 56 71 79

Els nostres serveis són:

  • Constitució de noves societats mercantils i civils adaptades a la nova Llei d’Emprenedors.
  • Redacció de Pactes entre Socis.
  • Escissió, Fusió o Dissolució de l’empresa.
  • Concurs de Creditors.
  • Liquidació de Societats.
  • Cerca d’ajudes fiscals per a l’emprenedoria.
  • Reestructuració empresarial i readaptació a nova activitat.