Asesoramiento

laboral y seguridad social

Teléfono

973 247 059

Àrea de gestió

 • Altes davant la Seguretat Social. Confecció i presentació a través del Sistema RED de les altes, variacions i baixes dels treballadors. 
 • Confecció de contractes de treball juntament amb la seva pròrroga i la seva posterior presentació telemàtica mitjançant el Sistema Contracta al web del SEPE.
 • Seguiment dels venciments dels contractes de treball. 
 • Confecció de nòmines, liquidacions i assegurances socials.
 • Informar mensualment a la Seguretat Social de les jornades reals del Règim agrari a través del Sistema Xarxa.
 • Llistat de costos mensuals dels treballadors en Alta.
 • Certificats d’Empresa per a la seva presentació al SEPE a través del Sistema Certific @ 2 a través d’Internet. 
 • Certificats d’estar al corrent de pagament de la Seguretat Social a través del Sistema RED. 
 • Presentació dels informes mèdics per malaltia comú a través del Sistema RED. Altes, baixes i parts de confirmació. 
 • Presentació dels informes d’accidents de treball a través del sistema DELTA.
 • Presentació del model 111 de l’IRPF i el resum anual model 190 i l’emissió de certificats de renda dels empleats.
 • Confecció de Calendaris Laborals.
 • Altes davant la Seguretat Social d’Autònoms, empreses, treballadors de la llar.
 • Tramitació de prestacions a la Seguretat Social. (Maternitat, paternitat, jubilació …)
 • Presentació de sol·licitud d’expedient al FOGASA.
 • Presentació de papereta de conciliació.

 

Àrea assessorament jurídic

Directament a càrrec de la Lletrada Sra. YASMINA GONZÁLEZ GIL, i amb experiència dilatada en aquesta matèria, es duu a terme la direcció dels procediments judicials o assessorament extrajudicial de:

 • Acomiadament individual, redacció de carta d’acomiadament o assessorament sobre la mateixa.
 • Acomiadament Col·lectiu, EROs, redacció dels documents necessaris per a la seva presentació per l’empresa / Assessorament als treballadors en processos d’ERO, acompanyament en període de consultes, reunions amb l’empresa, negociació sindical.
 • Reclamacions de deute salarial.
 • Processos d’Incapacitat Permanent.
 • Processos de Negociació Col·lectiva.
 • Estudi i disseny de la reestructuració de plantilla en l’empresa, motivat per la situació de crisi empresarial.
 • Estudi de costos, conseqüències en aquest àmbit i repercussió i impacte sobre l’empresa de reestructuració empresarial.