Arran de la sentència del TJUE del passat 14 de setembre, mitjançant la qual s’equiparaven les indemnitzacions dels contractes d’interinitat amb la resta de temporals, s’han desencadenat tota una sèrie de sentències de diferents tribunals amb la finalitat d’ interpretar aquesta doctrina.

El TSJ del País Basc va equiparar el 18 d’octubre el fi del contracte d’obra d’una treballadora amb el fi per causes econòmiques, és a dir de 12 dies per any a 20 dies per any.

Una recent sentència dictada pel Jutjat Social de Madrid de 3 de novembre de 2016 declara el cessament  d’una interina com acomiadament improcedent atès que no va posar a disposició de la treballadora la indemnització de 20 dies.

Ens trobem en un moment difícil a l’hora de poder assessorar sobre quines quantitats corresponen davant la finalització d’un contracte temporal, esperem que aviat el grup d’experts al qual han encarregat per part del Govern un dictamen sobre aquest tema ens il·lustrin de forma clara.