Mitjançant la present comunicació els fem coneixedors de la recent sentència del Tribunal Suprem, de data 1 de desembre de 2016, per la qual es permet la possibilitat de que les empreses enviïn les seves nòmines per mitjans digitals als treballadors i per tant  sense  que hagi de ser precís la signatura d’aquells en el document, així com que el document sigui necessariament enviat en paper, si l’empresa pot justificar el seu pagament a través d’una transferència bancària.

D’aquesta manera, l’acusament en suport informàtic, compleix amb l’exigència de l’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors i amb l’article 2 de l’ordre de 27 de desembre de 1994.

Amb aquesta sentencia, el Tribunal Suprem modifica la seva doctrina mantinguda en Sentència de 22 de desembre de 2011 al·legant la necessitat d’adaptar aquesta doctrina a les noves tecnologies i mitjans d’informació