Assessorament

laboral i seguretat social

Telèfon

973 247 059 - 625 56 71 79

  • Mitjançant la present comunicació els fem coneixedors de la recent sentència del Tribunal Suprem, de data 1 de desembre de 2016, per la qual es permet la possibilitat de que les empreses enviïn les seves nòmines per mitjans digitals als treballadors i per tant  sense  que hagi de ser precís la signatura d’aquells en el […]